Aplikace Shoplist

Výpis všech nákupních seznamů

fetch('https://apps.kodim.cz/daweb/shoplist/api/lists');

Položky v seznamu se jménem 'default'

fetch('https://apps.kodim.cz/daweb/shoplist/api/lists/default');

Vytvořit nový seznam se jménem 'martin'

fetch('https://apps.kodim.cz/daweb/shoplist/api/lists/martin', {
 method: 'PUT',
 headers: {
  'Content-Type': 'application/json'
 },
});

Přidat položku do seznamu 'martin'

fetch('https://apps.kodim.cz/daweb/shoplist/api/lists/martin', {
 method: 'POST',
 headers: {
  'Content-Type': 'application/json'
 },
 body: JSON.stringify({
  product: 'Hrášek',
  amount: '16 ks',
 }),
});

Získat položku ze seznamu 'martin' s id 'xyz'

fetch('https://apps.kodim.cz/daweb/shoplist/api/lists/martin/xyz');

Odstranit položku ze seznamu 'martin' s id 'xyz'

fetch('https://apps.kodim.cz/daweb/shoplist/api/lists/martin/xyz', {
 method: 'DELETE',
});

Odstranit celý seznam 'martin'

fetch('https://apps.kodim.cz/daweb/shoplist/api/lists/martin', {
 method: 'DELETE',
});